Chuyển khoản đúng thời điểm bị phong tỏa

Chuyển khoản đúng thời điểm bị phong tỏa

(PL)- Ngay thời khắc ngân hàng nhận được quyết định phong tỏa tài khoản của tòa, đương sự đã kịp chuyển 120 triệu đồng cho tài khoản khác.
Đang hiển thị 2201645673509662010.