Miệt mài cõng bạn đến lớp, chăm sóc giặt giũ cho bạn suốt 3 năm

Miệt mài cõng bạn đến lớp, chăm sóc giặt giũ cho bạn suốt 3 năm

Một học sinh trung học Trung Quốc cõng bạn thân của mình đến lớp suốt 3 năm và đảm trách luôn cả nhiệm vụ chăm sóc cho người bạn này từ giặt quần áo, ăn uống, vệ sinh…
Đang hiển thị 2201645673509662010.