Facebook ra mắt tính năng kiểm soát thời gian truy cập

Facebook ra mắt tính năng kiểm soát thời gian truy cập

(PLO)- Your Time on Facebook là tính năng cho phép bạn biết được thời gian đã dùng để truy cập Facebook trong ngày/trong tuần.  
Đang hiển thị 2201645673509662010.