Người dùng Yahoo than phiền vì không nhận được email mới

Người dùng Yahoo than phiền vì không nhận được email mới

(PLO) - Trong bản báo cáo thu nhập quý 4 năm 2015, Chủ tịch Yahoo là Maynard Webb đang cân nhắc ý định bán hoàn toàn công ty.