Wipro Consumer Care: Nơi làm việc tốt nhất châu Á ​

Wipro Consumer Care: Nơi làm việc tốt nhất châu Á  ​

(PLO)- Wipro Consumer Care Việt Nam lần thứ hai liên tiếp đạt được giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2019.
Đang hiển thị 2201645673509662010.