Gọi điện thoại miễn phí trên iPhone bằng Wi-Fi

Gọi điện thoại miễn phí trên iPhone bằng Wi-Fi

(PLO)- Wi-Fi Calling sẽ cho phép bạn thực hiện cuộc gọi và nhận tin nhắn văn bản thông qua kết nối Wi-Fi thay vì mạng di động.