Những đứa trẻ… ghét người lớn

Những đứa trẻ… ghét người lớn

(PL)- Có những đứa trẻ khi phát hiện ra người lớn nói dối và thiếu công bằng, chúng mất niềm tin và luôn chống đối.
Đang hiển thị 2201645673509662010.