Cách điều khiển iPhone bằng mắt

Cách điều khiển iPhone bằng mắt

(PLO)- Mới đây, một sinh viên đã tận dụng nền tảng thực tế tăng cường ARKit 2.0 của Apple để điều khiển iPhone bằng mắt.
Đang hiển thị 2201645673509662010.