Huawei nghiên cứu mở rộng kết nối băng thông rộng

Huawei nghiên cứu mở rộng kết nối băng thông rộng

(PLO) - Tại diễn đàn Băng rộng Di động (MBBF), Huawei đã giới thiệu nền tảng X Labs nhằm giúp nhà mạng và các công ty có thể phối hợp, định hướng sáng tạo trong tương lai.