Hệ thống giám sát giao thông thông minh theo thời gian thực

Hệ thống giám sát giao thông thông minh theo thời gian thực

(PLO)- Hội thảo khoa học Smart City 360 2018 sắp diễn ra với nhiều chủ đề hấp dẫn liên quan đến giao thông thông minh, y tế, chiếu sáng công cộng... lấy người dân làm trung tâm của sự phục vụ.  
Đang hiển thị 2201645673509662010.