‘Không phải sự thật nào cũng tốt khi công bố’

‘Không phải sự thật nào cũng tốt khi công bố’

(PL)- Tạ Quỳnh Tư, một đạo diễn “trẻ” trong lãnh địa phim tài liệu nhưng đã có rất nhiều phim lấy nước mắt người xem.
Đang hiển thị 2201645673509662010.