Kém tài, đức mà giữ chức to, xã hội sẽ mất niềm tin

(PL)- Không công bằng trong việc sử dụng nhân tài là một trong những thách thức lớn Việt Nam cần vượt qua để có thể đảm bảo công bằng xã hội.
Đang hiển thị 2201645673509662010.