Kém tài, đức mà giữ chức to, xã hội sẽ mất niềm tin

(PL)- Không công bằng trong việc sử dụng nhân tài là một trong những thách thức lớn Việt Nam cần vượt qua để có thể đảm bảo công bằng xã hội.