Tết sớm cho trẻ em mồ côi và khuyết tật

Tết sớm cho trẻ em mồ côi và khuyết tật

(PLO)- TCL mang tết đến sớm cho trẻ em mồ côi và khuyết tật tại TP. Hồ Chí Minh.
Đang hiển thị 2201645673509662010.