Cách tắt trạng thái hoạt động trên Facebook Messenger

Cách tắt trạng thái hoạt động trên Facebook Messenger

(PLO)- Nếu không muốn bị người khác làm phiền, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để tắt trạng thái hoạt động trên Facebook Messenger.