Cách tách âm thanh khỏi video bằng iPhone siêu nhanh

Cách tách âm thanh khỏi video bằng iPhone siêu nhanh

(PLO)- Có rất nhiều dịch vụ trực tuyến hỗ trợ tách/xóa âm thanh khỏi video, tuy nhiên, nếu đang sử dụng iPhone, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để thực hiện việc này nhanh hơn.
Đang hiển thị 2201645673509662010.