Tắt thông báo mời chơi game EverWing trên Facebook

Tắt thông báo mời chơi game EverWing trên Facebook

(PLO)- Nếu cảm thấy phiền phức vì những lời thách đấu, mời chơi game EverWing trên Facebook Messenger, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để hạn chế.