Tổng đài 18001119 để khai báo y tế, không phải lừa đảo

Tổng đài 18001119 để khai báo y tế, không phải lừa đảo

(PLO)- Số 18001119 là của tổng đài Ban chỉ đạo COVID-19 được Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 triển khai, nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay.