Đem ‘Ánh sáng hạnh phúc’ đến xóm nghèo

Đem ‘Ánh sáng hạnh phúc’ đến xóm nghèo

(PL)- Con hẻm dẫn qua xóm trọ nghèo được chiếu sáng, trẻ con và người lớn đều vui.
Đang hiển thị 2201645673509662010.