5 ứng dụng giúp kiểm tra tốc độ của USB

5 ứng dụng giúp kiểm tra tốc độ của USB

(PLO) - Chỉ với vài ứng dụng đơn giản, bạn có thể kiểm tra nhanh tốc độ đọc/ghi thực sự của USB xem mọi thứ có giống như những gì nhà sản xuất công bố.