Cách truy cập Facebook, YouTube nhanh hơn khi đứt cáp

Cách truy cập Facebook, YouTube nhanh hơn khi đứt cáp

(PLO)- Hiện tại, cả ba tuyến cáp quang biển AAG, IA và AAE-1 đều đang gặp sự cố, ảnh hưởng đến tốc độ truy cập Facebook, YouTube và các trang web quốc tế. Làm thế nào để hạn chế tình trạng trên?