3 cách biến điện thoại thành thiết bị tăng sóng WiFi

3 cách biến điện thoại thành thiết bị tăng sóng WiFi

(PLO)- Nếu tín hiệu Internet tại nhà hoặc công ty quá yếu, bạn có thể biến điện thoại thành thiết bị tăng sóng WiFi.