Đi tù vì không trả lại tiền bị chuyển nhầm vào tài khoản

Đi tù vì không trả lại tiền bị chuyển nhầm vào tài khoản

(PLO)- Công ty nhiều lần thông báo việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản và yêu cầu trả lại nhưng Cảnh không trả.

Bán hàng trên mạng: Đóng thuế ra sao?

Bán hàng trên mạng: Đóng thuế ra sao?

(PL)- Từ năm 2015, cá nhân bán hàng (qua Facebook, bán trực tuyến...) có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm mới chịu thuế thu nhập cá nhân.
Đang hiển thị 2201645673509662010.