Khoán xe công, giảm cả nửa chi phí nuôi xe

Khoán xe công, giảm cả nửa chi phí nuôi xe

(PL)- Nếu so với chi phí định mức mua xe của thứ trưởng là 920 triệu đồng và chi phí sử dụng xe hằng năm là 320 triệu đồng/xe thì việc khoán xe sẽ tiết kiệm được khoản tiền khá lớn.
Đang hiển thị 2201645673509662010.