Dùng biển số giả để lưu thông, xử sao?

Dùng biển số giả để lưu thông, xử sao?

Ba tôi có mua một chiếc xe máy mới, trong thời gian làm thủ tục cấp biển số, ba tôi có dùng biển số khác gắn tạm để lưu thông. 

Hiểu rõ ý nghĩa biển báo giao thông để tránh bị phạt (Phần 1)

Hiểu rõ ý nghĩa biển báo giao thông để tránh bị phạt (Phần 1)

(PLO) - Khi tham gia lưu thông trên đường, biển chỉ dẫn giao thông có ý nghĩa quan trọng với người lái xe, giúp họ lái xe an toàn.
Đang hiển thị 2201645673509662010.