‘Gỡ’ việc DN không cho người tham gia dự bị động viên

(PL)- Sáng 11-6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.