Quẹt một cái biết rõ ‘lý lịch’ con gà, quả trứng

Quẹt một cái biết rõ ‘lý lịch’ con gà,  quả trứng

(PL)- Khách hàng có quyền được biết con gà nhập là gà công nghiệp hay gà ta, gà đẻ lấy trứng rồi xẻ thịt ra bán.
Đang hiển thị 2201645673509662010.