Facebook tự động dịch bài viết của bạn sang 44 ngôn ngữ

Facebook tự động dịch bài viết của bạn sang 44 ngôn ngữ

(PLO) - Hiện tại, Facebook đã có hơn 1,65 tỉ người sử dụng mỗi tháng, và chỉ một nửa trong số đó nói tiếng Anh, phần còn lại thì nói bằng rất nhiều ngôn ngữ khác.