Smartphone ảnh hưởng đến tình yêu như thế nào?

Smartphone ảnh hưởng đến tình yêu như thế nào?

(PLO)- Hiện nay, việc các cặp đôi dùng điện thoại để giao tiếp và giữ liên lạc với nhau đã trở nên quá phổ biến. Tuy nhiên, việc này vừa có lợi và vừa có hại.  
Đang hiển thị 2201645673509662010.