Cục Tin học hóa giải đáp thắc mắc về Bluezone

Cục Tin học hóa giải đáp thắc mắc về Bluezone

(PL)- Cục Tin học hóa giải đáp các thắc mắc về bảo mật, cách truy vết… từ ứng dụng Bluezone.

Nhiều sinh viên tham gia ngày Thanh niên với khoa học - công nghệ

(PL)- Trong hai ngày 16 và 17-1, hàng ngàn sinh viên tham gia vào chương trình ngày Thanh niên với khoa học - công nghệ tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.