‘Sáng nay, nước lại dâng cao…’

‘Sáng nay, nước lại dâng cao…’

Toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đang có 84.963 nhà dân bị ngập sâu từ 1 m đến 2,5 m, có nơi còn sâu hơn.
Đang hiển thị 2201645673509662010.