Chỉ 11% phụ nữ làm công việc về an ninh mạng

Chỉ 11% phụ nữ làm công việc về an ninh mạng

(PLO)- Theo báo cáo của Kaspersky Lab, phụ nữ vẫn chưa tham gia nhiều vào lĩnh vực bảo mật và chỉ chiếm 11% trong tổng số lao động trong ngành. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.