Lợi và hại từ xử án lưu động

Lợi và hại từ xử án lưu động

(PL)- Xử án lưu động là nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.
Đang hiển thị 2201645673509662010.