Ông Obama lo ngại cho đảng Cộng hòa

Ông Obama lo ngại cho đảng Cộng hòa

(PLO)- Donald Trump trở thành đại diện tổng thống đảng Cộng hòa chỉ là lợi ích chính trị ngắn hạn cho đảng Dân chủ song là điều đáng lo ngại về lâu dài cho nước Mỹ.
Đang hiển thị 2201645673509662010.