Apple nói rằng việc triển khai NFC trên Android kém an toàn hơn iPhone

Apple nói rằng việc triển khai NFC trên Android kém an toàn hơn iPhone

(PLO)- Mới đây, Apple đã nói rõ lý do tại sao họ chỉ cho phép các ngân hàng và tổ chức tài chính được quyền truy cập NFC trên iPhone thông qua Apple Pay.