Sáu tháng đầu năm 2019, Viettel tăng doanh thu, vượt kế hoạch

Sáu tháng đầu năm 2019, Viettel tăng doanh thu, vượt kế hoạch

(PLO)-Viettel có lợi nhuận từ đầu tư nước ngoài đạt 1.800 tỷ đồng và nhu cầu chuyển mạng giữ số sang Viettel chiếm 53% toàn thị trường.

Huawei hợp tác 5G với Intel về sóng vô tuyến mới

Huawei hợp tác 5G với Intel về sóng vô tuyến mới

(PLO) - Huawei công bố hợp tác với Intel và giới thiệu sóng vô tuyến mới (new radio) 3GPP 5G dựa trên thử nghiệm phát triển khả năng tương tác (IODT), để kiểm tra các công nghệ 5G và mức độ trưởng thành của công nghệ.