Mở rộng thị trường du lịch trực tuyến nhờ công nghệ thông minh

Mở rộng thị trường du lịch trực tuyến nhờ công nghệ thông minh

(PLO) - Vừa qua, Criteo hợp tác cùng Tugo mở rộng thị trường du lịch trực tuyến tại Việt Nam.