Google thẳng tay gỡ bỏ ứng dụng của Taliban khỏi Google Play

Google thẳng tay gỡ bỏ ứng dụng của Taliban khỏi Google Play

(PLO)- Nhằm hạn chế sự lan rộng của chủ nghĩa khủng bố, Google đã thẳng tay gỡ bỏ ứng dụng Taliban khỏi Google Play.