Cải cách hành chính phải căn cứ từ nhu cầu của dân

Cải cách hành chính phải căn cứ từ nhu cầu của  dân

(PLO)- Để suy nghĩ một cách thấu đáo những ý kiến đóng góp của người dân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM đã cẩn thận ghi âm để về nghe lại.
Đang hiển thị 2201645673509662010.