Biến bài viết thành cửa sổ trò chuyện trên Facebook

Biến bài viết thành cửa sổ trò chuyện trên Facebook

(PLO)- Tính năng Tab bài viết cho phép người dùng trả lời bình luận và tương tác nhanh với bạn bè thông qua cửa sổ trò chuyện mà không cần phải mở bài viết.
Đang hiển thị 2201645673509662010.