Cháy lớn trụ điện gió cao gần 100 m tại Bình Thuận

Cháy lớn trụ điện gió cao gần 100 m tại  Bình Thuận

(PLO)- Tuabin trụ điện gió cao gần 100 m bốc cháy, khả năng hư hỏng hoàn toàn là rất lớn.
Đang hiển thị 2201645673509662010.