DN Việt có sản phẩm trong top 3 sản phẩm sáng tạo nhất Châu Á

DN Việt có sản phẩm trong top 3 sản phẩm sáng tạo nhất Châu Á

(PLO) - Viettel là doanh nghiệp Việt Nam có nhiều đề cử nhất nằm trong danh sách các sản phẩm sáng tạo nhất Châu Á. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.