Công an TP Cần Thơ tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm

 Công an TP Cần Thơ tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an - Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an TP Cần Thơ phải đặc biệt quan tâm, làm tốt hơn công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc tình hình, tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm...