2 ứng dụng hữu ích có thể thay thế Facebook

2 ứng dụng hữu ích có thể thay thế Facebook

(PLO) - Nếu cảm thấy ứng dụng Facebook “chính chủ” quá nặng nề và hoạt động chậm chạp, bạn có thể thay thế bằng Swipe for Facebook hoặc SlimSocial.
Đang hiển thị 2201645673509662010.