Làm thế nào để xóa bớt các số điện thoại trùng lặp?

Làm thế nào để xóa bớt các số điện thoại trùng lặp?

(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể dễ dàng xóa bớt các số điện thoại trùng lặp trong danh bạ.