SEO - Định hướng chiến lược trong năm 2016

SEO - Định hướng chiến lược trong năm 2016

(PLO)- SEO là viết tắt của "Search Engine Optimization”, nói nôm na là tối ưu hóa các từ khóa trên những công cụ tìm kiếm như Google.com hay Google.com.vn.