Xuất hiện cách kiếm tiền mới trên YouTube

Xuất hiện cách kiếm tiền mới trên YouTube

(PLO)- YouTube xoa dịu creator (tạm dịch: người tạo kênh) bằng cách bổ sung nhiều cách kiếm tiền mới.