Cách kích hoạt tính năng tạo QR Code trên Google Chrome

Cách kích hoạt tính năng tạo QR Code trên Google Chrome

(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể biến những trang web có địa chỉ khó nhớ thành QR Code, dễ dàng chia sẻ với bạn bè bất cứ lúc nào.