Công an TP.HCM: Không yêu cầu xuất trình giấy xác nhận CMND cũ

Công an TP.HCM: Không yêu cầu xuất trình giấy xác nhận CMND cũ

(PLO)- Công an TP.HCM đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng chức năng quét mã QR code để kiểm tra số CMND của người dân trên thẻ CCCD gắn chíp. Người dân không cần xuất trình giấy xác nhận số CMND. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.