Kỳ lạ: Một con bạch tuộc ấp trứng hơn... 4 năm ròng

Kỳ lạ: Một con bạch tuộc ấp trứng hơn... 4 năm ròng

Con bạch tuộc mẹ dành 4 năm 5 tháng để ấp trứng. Trong quá trình này, nó đã không ăn gì để canh giữ và bảo vệ hơn 150 trứng của mình. Sau khi trứng nở, nhiều khả năng bạch tuộc mẹ đã kiệt sức chết.
Đang hiển thị 2201645673509662010.