Không đánh giá chứng cứ điện tử, bị kháng nghị

Không đánh giá chứng cứ điện tử, bị kháng nghị

(PL)- Tại phiên xử sơ thẩm, nguyên đơn yêu cầu giám định dữ liệu email, số liệu kế toán... Tòa không chấp nhận, không đánh giá các chứng cứ này nên VKS cho rằng tòa vi phạm Luật Giao dịch điện tử.

Yêu cầu các tỉnh lập đường dây nóng giá sữa

(PL)- Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi Sở Tài chính các địa phương về triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi.
Đang hiển thị 2201645673509662010.